Case study

Praca z poważnymi firmami to duże wyzwanie. Komunikacja musi być dostosowana pod pewne reguły, obowiązuje wiele zasad, z którymi trzeba się liczyć. Bardzo ważna jest kultura pracy, zachowanie porządku, obycie i wiedza. W przypadku PZFD niezbędna była wiedza dotycząca rynku nieruchomości, deweloperów, a nawet prawa czy budowy inwestycji od strony technicznej. 

Prowadząc wrocławski oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich współtworzyłam strategie, wydarzenia specjalne, spotkania branżowe, spotkania wyższego szczebla, także z przedstawicielami miasta. Koordynowałam również budżet, byłam w bieżącym kontakcie z każdym z kilkunastu deweloperów należących do Związku. Współorganizowałam największe w Polsce wydarzenie branży nieruchomości, jakim jest Kongres Mieszkaniowy. Spotkanie przedstawicieli największych firm deweloperskich w kraju odbywało się w Hali Stulecia i było ogromnym przedsięwzięciem, którego przygotowanie każdorazowo trwało ok. 9. miesięcy. Odbywające się we wrześniu lub październiku przyciągało nie tylko przedstawicieli branży nieruchomości, ale również przedstawicieli rządu, ministrów, polityków, dziennikarzy, analityków, finansistów. Skala wydarzenia i jego ranga generowały ogrom pracy i wymagały maksymalnego zaangażowania, co jednocześnie zaowocowało zdobyciem dużego doświadczenia. 

Pomimo że prace nad organizacją największego i najważniejszego wydarzenia branży deweloperskiej w Polsce trwały blisko rok, konieczne było koordynowanie innych tematów marketingowych i komunikacyjnych PZFD. A było ich wiele – organizacja zrzeszająca blisko 20 firm, także największe wrocławskie firmy deweloperskie, aktywnie działa w ich imieniu, organizuje spotkania z mieszkańcami wrocławskich osiedli, przedstawicielami miast. Jej celem jest m.in. szerzenie dobrych praktyk w rynku deweloperskimi.

Moja praca przypominała też pracę rzecznika prasowego PZFD – byłam z ścisłym kontakcie z mediami, organizowałam spotkania dla dziennikarzy, kontaktowałam ich z przedstawicielami Związku, udzielałam komentarzy i wypowiedzi. 

Podczas całego okresu działania dla PZFD zawodowo byłam związana z agencją Publicon, gdzie całościowo za komunikacje, także graficzną, dla Związku odpowiadał kilkuosobowy zespół. 

Szczegółowe działania:

– strategia komunikacji
– public relations
– media relations i press relase
– budżet i jego koordynacja
– organizacja wydarzeń – lokalnych i ogólnopolskich
– bieżący kontakt z prezesami i zarządami firm deweloperskich
– reprezentowanie PZFD we Wrocławiu
– kontakt z warszawskim oddziałem PZFD
– social media
– opracowanie pism, listów, wypowiedzi
– monitoring mediów
– PR kryzysowy

Hanna Hylińska